Samsung เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่อง 1800 วัตต์ รุ่น VCC4540S36/XST


เครื่องดูดฝุ่น Samsung รุ่น VCC4320S3A ดูดฝุ่นสะอาดกว่าด้วยระบบ Twin Chamber System, ใช้กำลังไฟ 1800 วัตต์ ทิ้งฝุ่นง่ายดาย ด้วย Easy Dustbin ทำความสะอาดพร้อมให้อากาศสะอาด ด้วยแผ่นกรอง HEPA . ถังเก็บฝุ่นสองถัง เพิ่มความสะอาดเป็นสองเท่า ระบบ Twin Chamber System TM จะแบ่งถังเก็บฝุ่นปกติออกเป็นสองส่วน เพื่อปรับปรุงการทำความสะอาด และทำให้เครื่องมีพลังดูดยาวนานขึ้น เมื่อพลังการดูดที่ทรงประสิทธิภาพนำพาอนุภาคฝุ่นผงผ่านเส้นทางอากาศที่หมุนวนในลักษณะพายุหมุนของช่องด้านใน สิ่งสกปรกและเศษขยะต่างๆ จะถูกแยกออกจากอากาศ กระบวนการนี้ยังผลให้อนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่และเศษสิ่งสกปรกจะถูกกรองออกไปยังถังด้านนอกเพื่อรอเวลาเททิ้ง เครื่องดูดฝุ่น Twin Chamber ของ Samsung จึงไม่ต้องใช้ถุงเก็บฝุ่นที่สิ้นเปลือง มีราคาแพง และต้องถอดเปลี่ยนให้วุ่นวาย

฿1,790.00

Compare